Futuhul Gayb

1. Makale – Vazife

İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların dışına çıkamaz. Dışını Hakk’ın (CC) emirlerine uydurduktan sonra, iç alemi için 3 vazife başlar. Onları da şöyle sıralamak mümkündür: 1- İnsan öz varlığı olan kalbine, iç alemine dönmeli… 2- Ruh, iyilik taraftarı olarak, kötülüğe meyilli duran nefsini muhasebe etmeli… 3- Böylece bütün gidişatını, yolunu Allah (CC) yolunun hakiki yolcularına uydurmalıdır…