Fütûh-ul Gayb

futuhul-gayb

Fütûh-ul Gayb sitesine hoşgeldiniz,

Gavs-ul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin talebeleriyle yaptığı sohbetlenden oluşan Futuh-ul Gayb adlı bu mübarek eserin müellifi koca bir dağ; belki şarihi bile bir büyük tepedir… Onlar yeryüzünün çivileridirler. Kıyamete kasemli dağlar gibi, makamlarında sabit olmuşlardır. Bir zayıflar ise; ne büyük bir tepeye gıbta etmeden bir nazar edebilir, ne de devasa bir dağın azametinde acziyetimiz fena bulmadan rahata erebiliriz.

Futuh-ul Gayb Türkçe’mize “Alemlerin Kapısı” ve “Gizliden Sesler” adlarıyla çevrilmiştir. Mütercim İlyas ASLAN ve Abdulkadir AKÇİÇEK beyefendilerden Allah ebeden ve daimen razı olsun.

1. Makale – Vazife

2. Makale – Hayrı Tavsiye

3. Makale – İptila

4. Makale – Manevi Ölüm

5. Makale – Dünya Hali

6. Makale – Halkı Bırakmak

7. Makale – Kalbin Hastalığı

8. Makale – Allah’a (cc) Yakınlık

9. Makale- Keşif ve Müşahede

10. Makale – Nefis ve Halleri

11. Makale – Şehvetin Beyanı

12. Makale – Dünyalığı Sevmek

13. Makale – Allah’ın (cc) Emrine Teslim Olmak

14. Makale – Velilere Uymak

15. Makale – Korku ve Ümit

16. Makale – Tevekkül ve Dereceleri

17. Makale – Allah’a (cc) Vasıl Olmanın Yolu

18. Makale – Hakkı (cc) Şikayet Etmemek

19. Makale – Ahdi Yerine Getirmek – Sözünden Dönmemek

20. Makale – “Sana Şüphe Vereni Bırak” Hadisinin Açıklaması

21. Makale – Şeytanla Konuşma

22. Makale – İman Sahibi Tecrübe

23. Makale – Allah’ın (cc) Verdiğine Razı Olmak

24. Makale – Allah’ın (cc) Rahmet Kapısına Teşvik

25. Makale – İman Ağacı

26. Makale – Edeb Perdesini Açmamak

27. Makale – “Hayır ve Şer İki Meyvedir” Hadis-i Şerifi Üzerine

28. Makale – Müridin Halini Beyan

29. Makale – “Zaman Olur ki Fakirlik Küfre Yaklaşır” Hadis-i Şerifi Üzerine

30. Makale – Yasak Olan Şey

31. Makale – Allah (cc) İçin Buğz

32. Makale – Hakk (cc) Sevgisine Başkasını Katmamak

33. Makale – İnsanları Dört Bölümde Anlatmak

34. Makale – Allah’a (cc) Darılmamak

35. Makale – Vera’ Üzerine

36. Makale – Dünya ve Ahiret İşleri

37. Makale – Hasedin Kötülüğü

38. Makale – Doğruluk ve Nasihat

39. Makale – Ayrılmak, Birleşmek ve Nifak

40. Makale – Salik’in Yetişmesi

41. Makale – Fena ve Keyfiyyeti

42. Makale – Nefsin İki Hali

43. Makale – Dilenciliğin Kötülüğü

44. Makale – Arif-i Billah’ın Duasına Neden İcabet Olunmaz ?

45. Makale – İptila ve Nimet

46. Makale – “Yolumda Olanın Rızkına Kefilim” Hadis-i Şerifi

47. Makale – Allah’a (cc) Yakınlık Üzerine

48. Makale – Mü’min’in Yapması Gereken İşler

49. Makale – Uykunun Kötülüğü

50. Makale – Allah’tan (c.c) Uzaklığı Yok Etmenin Çaresi ve Yakınlığın Keyfiyeti

51. Makale – Zühd Üzerine

52. Makale – İman Sahiplerinin Sıkıntısı

53. Makale – Rıza Yolunu İstemek ve Orada Yok Olmak

54. Makale – Allah’a (c.c) Vasıl Olmayı İsteyen ve Vasıl Olmak

55. Makale – Hazzı Terk

56. Makale – Kulun Halkı ve Nefsi Bırakması

57. Makale – Kaderde Niza Yoktur

58. Makale – Her Yanı Bırakıp Allah’ın Fazilet Kapısına Dönmek

59. Makale – Belaya Sabır ve Nimete Şükür

60. Makale – Bidayet ve Nihayet

61. Makale – Yapılan Bir İşin Durumu Belirinceye Kadar Durmak

62. Makale – Sevgi, Sevilen ve Gereği

63. Makale – Marifetten Bir Çeşit

64. Makale – Ölümsüz Hayat, Hayatsız Ölüm

65. Makale – Allah’a Darılmak Yasak

66. Makale – Dua Etmek

67. Makale – Nefisle Cenk ve Şekli

68. Makale – Her An Bir Tecelli

69. Makale – Allah’tan Mağfiret İstemek

70. Makale – Şükür ve Kusurları İtiraf

71. Makale – Mürid ve Murad

72. Makale – Çarşı Pazara Çıkanlar

73. Makale – Gizli Kusurları Bilinen Veliler

74. Makale – Akıllıya Gereken

75. Makale – Tasavvuf ve Oluşu

76. Makale – Nasihatler

77. Makale – Allah’ı (cc) Bilip Halkı Bırakmak

78. Makale – Mücahede Ehli ve Huyları