1. Makale – Vazife

İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların dışına çıkamaz. Dışını Hakk’ın (CC) emirlerine uydurduktan sonra, iç alemi için 3 vazife başlar. Onları da şöyle sıralamak mümkündür: 1- İnsan öz varlığı olan kalbine, iç alemine dönmeli… 2- Ruh, iyilik taraftarı olarak, kötülüğe meyilli duran nefsini muhasebe etmeli… 3- Böylece bütün gidişatını, yolunu Allah (CC) yolunun hakiki yolcularına […]

2. Makale – Hayrı Tavsiye

Allah’ın (CC) ve Peygamberin (SAV) emirlerine uyun; şahsi arzularınıza ve hissiyatınıza mağlup olarak bid’at yoluna sapmayın! İtaat edin; türlü ve bozuk yollara ayrılmayın!… Allah’ı (CC) tevhid edin; hiçbir zaman şirk koşmayın!… Hakk’ı (CC) tenzih edin; itham etmeyin… Doğruluk karşısında şüpheye düşmeyin; tasdik edin. Hep birden kardeş olun, aranıza düşmanlık sokmayın. Doğruluktan nefret etmeyin, daima Hak (CC) yolu ve yolcularını arayın, […]

3. Makale – İptila

İnsan, başına bir iş gelirse… Önce, kendi kendine kurtulmaya çabalar… Muvaffak olamayınca, etraftan yardım istemeye koyulur… Padişahlara gider; rütbe sahiplerine yalvarır. Zenginlere koşar… Hâl sahiplerine gider; dua ister, himmet ister… Eğer hasta ise doktora gider, şifa arar. Bununla da kurtulamayacağını anlayınca, Allah’a (CC) döner. Eğer kendi işini yapabilseydi, halka dönmeyecekti… İşini halkta bitirebilseydi, Hakk’a (CC) dönmezdi. Burada da arzusu biraz geç kalmağa […]

4. Makale – Manevi Ölüm

Halkın malına göz dikmez, onların elindekinden kendini mustağni kılarsan, kötü isteklerin ölmeğe başlar. Böyle olunca sende hiçbir kötülüğe karşı meyil kalmaz. Bunlar hep Allah’ın (CC) yardımı ile olur. Bu inayet ve yardım sayesinde öyle bir hayata kavuşursun ki ondan sonar ölüm yoktur. Bundan bulacağın zenginlik tükenmez; verilen alınmaz… Rahatın bozulmaz… Hiçbir sevdiğinden mahrum olmazsın. Öğrendiğini unutmaz, sonundan korkmazsın… Bu yeni varlıkla […]